Budżet Obywatelski


Dodany: 09:09:15 05.06.2017 407Burmistrz Miasta Rypin do 14 czerwca br. przedłużył termin przyjmowania wniosków w ramach Rypińskiego Budżetu Obywatelskiego. Termin został przedłużony na prośbę mieszkańców, tak aby mieli dłuższy czas na pomysły do budżetu. Formularz zgłoszenia wniosku oraz szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie: www.rypin.budzet-obywatelski.org.
Wnioski można złożyć osobiście w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej (pokój nr 113), listownie (na adres: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”) lub elektronicznie poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Każde zgłoszenie powinno być poparte podpisami przynajmniej trzydziestu uprawnionych osób.
Po zakończeniu procedury związanej z przyjmowaniem wniosków kolejnym etapem budowania Budżetu Obywatelskiego będzie weryfikacja zgłoszonych zadań oraz ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie, które odbędzie się we wrześniu br. za pośrednictwem strony internetowej oraz w punktach do głosowania zlokalizowanych na terenie miasta.
Budżet Obywatelski to wspólne decydowanie o mieście. Daje możliwość, by to mieszkańcy poprzez zgłaszanie własnych, ciekawych i wyjątkowych propozycji, a później podczas głosowania w pełni uczestniczyli w procesie rozwoju naszego miasta. Zachęcamy Państwa do składania wniosków i aktywnego udziału w Budżecie Obywatelskim. Każdy pomysł jest dobry. Wspólnie zadecydujmy, na co wydać 250 tysięcy złotych.
 
 
 
 
 

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: