Staże zawodowe


Dodany: 14:39:30 03.04.2017 6281 kwietnia rozpoczął się drugi etap projektu pn. „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności”. Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński w partnerstwie z Gminą Miasta Rypin, jest przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych u pracodawców w kilkunastu branżach. Pod czujnym okiem opiekunów, w kilkudziesięciu wytypowanych zakładach pracy, aż 108 osób zdobywać będzie nowe umiejętności. W poprzednim roku ze staży zawodowych skorzystało 107 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu oraz Liceum Plastycznego z Zespole Szkół Miejskich w Rypinie.

Wakacyjne staże potrwają 150 godzin (4 tygodnie) i są świetną okazją do poznania specyfiki danego zawodu. Tegoroczni stażyści zostaną wyłonieni w drodze rozmów rekrutacyjnych organizowanych z udziałem pracodawców, koordynatorów szkolnych i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Rypinie. Następnie we współpracy szkół z pracodawcami opracowane zostaną programy stażowe, na podstawie których uczniowie będą wykonywać swoje obowiązki w zawodach: technik handlowiec, ekonomista, logistyk, spedytor, informatyk, technik usług fryzjerskich, mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, przetwórstwa mleczarskiego, technologii żywności, agrobiznesu, turystyki wiejskiej, architektury krajobrazu, budownictwa, pojazdów samochodowych, technik geodezji oraz plastyk.

Powiat Rypiński jako realizator projektu zapewnia ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, odzież roboczą, stypendium stażowe, refundację kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu, refundację części wynagrodzenia opiekuna stażu.

Wartość projektu naszego powiatu wynosi 579 637,50 zł, w tym 550 655,62 zł to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja  projektu potrwa do 30 września 2017 r.


www.powiatrypinski.pl


Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu

Dodaj komentarz: